POVINNÝ VÝSTROJ

Každý účastník podujatia Javornícka stovka musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia).

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 10. Pravidiel pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

Kontrola povinného výstroja bude vykonaná pred štartom a môže byť vykonaná aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

Súčasťou povinného výstroja je:

  • 1 ks izotermická fólia

  • čelová lampa s rezervnými batériami

  • nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári

  • papierová mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Javorníckej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (link pre stiahnutie gpx súboru nájdete v sekcii Trasa)

  • reflexná páska, reflexná vesta alebo iný výrazný reflexný prvok mimo reflexných prvkov na oblečení a batohu

  • fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L

  • vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)

  • doklad totožnosti

  • štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor Javorníckej stovky)

TOPlist