Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

PREVOZ BATOŽINY

Účastníci podujatia majú možnosť si nechať previezť batožinu zo štartu v Čadci do cieľa v Lysej pod Makytou. Táto služba je určená pre všetkých účastníkov Javorníckej stovky (odporúčame ju hlavne pre účastníkov, ktorí využijú nocľah v telovcični na ZŠ Rázusova v Čadci z piatka na sobotu a účastníkov zo zahraničia). Prevoz batožiny treba nahlásiť vopred v prihlasovacom formulári. 

Batožinu budeme zbierať priamo na mieste štartu (Námestie slobody v Čadci). Batožina určená na prevoz musí byť viditeľne označená štartovným číslom účastníka (na prezentácii budú k dispozícii štítky na batožinu). Prosíme, aby ste objem batožiny obmedzili na nutné minimum (spacák a karimatka v prípade nocľahu v telocvični na ZŠ Rázusova v Čadci, náhradné oblečenie do cieľa a osobné drobnosti). V batožine určenej na prevoz si nenechávajte elektroniku a cennosti.

DROPBAGY

Účastníci podujatia majú možnosť si dať previezť balíčky (dropbagy) na dve miesta na trase Javorníckej stovky - Semeteš (49,5 km od štartu) a Kasárne (70,5 km od štartu). Dropbagy budeme zbierať počas prezentácie účastníkov v Čadci. Dropbag musí byť zreteľne označený štartovým číslom účastníka a musí byť na ňom vyznačené aj miesto, kam má byť prevezený. Z uvedených miest (Semeteš a Kasárne) budú dropbagy odvezené do cieľa v Lysej pod Makytou (po skončení časového limitu stanovišťa).

 

TOPlist