REGISTRÁCIA

Na Javornícku stovku 2017 sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovcieho formulára (informácie označené * sú povinné) najneskôr do 22. septembra 2017 24.00 hod.:

    >>>PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE JAVORNÍCKU STOVKU 2017<<<

(!!! KAPACITA 150 MIEST JE NAPLNENÁ, MOMENTÁLNE PREBIEHA REGISTRÁCIA NÁHRADNÍKOV !!!)

Dôležité upozornenie:

V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu.

Minimálny vek účastníka:

Podujatia Javornícka stovka 2017 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Javorníckej stovke organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 26 EUR. 

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Javorníckej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Javorníckej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník Javorníckej stovky opakovane prihlásiť.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Javornícka stovka.

Storno účasti:

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na Javornícku stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu javorniky100@gmail.com do 22. septembra 2017 do 24.00 hod. (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 6 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Javornícku stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu javorniky100@gmail.com pred 22. septembrom 2017 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).

TOPlist