PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV

Piatková prezentácia účastníkov Javorníckej stovky bude prebiehať v Čadci v budove základnej školy na Rázusovej ulici od 18.00 do 23.00 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Čadci už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie. Vyhnete sa tak čakaniu v rade pred štartom a zároveň prispejete k hladkému priebehu podujatia.

V sobotu 13. októbra 2018 ráno bude prezentácia účastníkov Javorníckej stovky prebiehať v Čadci na Námestí slobody (miesto štartu pri mestskom úrade) od 06.00 do 07.15 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa si štartovné čísla vyzdvihnúť v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka. Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

ŠTART

Štart Javorníckej stovky je spoločný v sobotu 13. októbra 2018 o 07:30 hod. Miestom štartu je priestranstvo pred budovou mestského úradu v Čadci na Námestí slobody.

TOPlist